4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Jakich uprawnień w Polsce najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:44
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w Polsce najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Zezwolenie na wyprzedaż hurtową posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. W okresie 1-1 październik 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 0. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w Polsce widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie nr 811/2021-T, pod nazwą "Antena HD". Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 68% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Koncesja na obrót paliwami gazowymi o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w Polsce w okresie 1-1 październik 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wyprzedaż hurtową posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu
0
2
Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie nr 811/2021-T, pod nazwą "Antena HD"
0
3
Koncesja na obrót paliwami gazowymi
0
4
Koncesja na wytwarzanie ciepła
0
5
Koncesja na przesyłanie ciepła
0
6
Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego
0
7
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
0
8
Zezwolenie na prowadzenie unieszkodliwiania odpadów
0
9
Zezwolenie na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe i loterii promocyjnych
0
10
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi
0

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w Polsce?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w Polsce?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info