4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, na jakie produkty i usługi w Polsce obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w Polsce

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:42
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w Polsce, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-1 październik 2023 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 1007.
Drugie miejsce
Drogi dla taksówek obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 395.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 39% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 346.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w Polsce – październik 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-1 007
2
Drogi dla taksówek
- 395
3
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 346
4
Urządzenia medyczne
- 289
5
Urządzenia komputerowe
- 270
6
Roboty budowlane w zakresie budynków
- 260
7
Usługi leśnictwa
- 245
8
Specjalne usługi projektowe
- 189
9
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- 165
10
Meble
- 156

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...