4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Obecnie podmioty gospodarcze w Polsce planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:41
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w Polsce, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Kolejowe urządzenia sterujące, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne. W okresie 1-1 październik 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Rury, przewody rurowe i węże są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to % w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Metalowe wyroby sanitarne. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w Polsce – październik 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Kolejowe urządzenia sterujące, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
0
2
Rury, przewody rurowe i węże
0
3
Metalowe wyroby sanitarne
0
4
Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
0
5
Rury i osprzęt
0
6
Wyroby rolno - chemiczne
0
7
Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe inne, niż hotelowe
0
8
Usługi krawieckie
0
9
Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii
0
10
Czujniki
0

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w Polsce planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w Polsce będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...