4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Obserwuj, na które z produktów i usług w Polsce rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Obejrzyj, na które produkty i usługi w Polsce wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:41
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w Polsce najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-1 październik 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Usługi prania i czyszczenia na sucho z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Kolejowe urządzenia sterujące, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Metalowe wyroby sanitarne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w Polsce za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi prania i czyszczenia na sucho
0
2
Kolejowe urządzenia sterujące, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
0
3
Metalowe wyroby sanitarne
0
4
Przebudowa budynków
0
5
Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
0
6
Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych
0
7
Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych
0
8
Rury i osprzęt
0
9
Usługi krawieckie
0
10
Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii
0

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w Polsce wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w Polsce prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: