4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, z jakich form prawnych obecnie wycofują się firmy w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zmartwiony mężczyzna2_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-10-01 Których form prawnych najbardziej ubywa w Polsce?

Opis
Artykuł przedstawia formy prawne, które wybrały podmioty gospodarcze. Forma prawna działalności gospodarczej ma wpływ na funkcjonowanie firmy, a przede wszystkim na sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto określa możliwości i ograniczenia firmy oraz decyduje o sposobie kierowania przedsiębiorstwem.
Obecnie najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form prawnych przedsiębiorstw regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:44
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Jeśli spojrzymy na najmniej powszechne formy prawne w Polsce, obserwujemy, że największy spadek ilości podmiotów wystąpił dla ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH. W okresie 1-1 październik 2023 liczba podmiotów funkcjonujących w tej formie prawnej zredukowała się o 0. Analizując zestawienie 10 form prawnych o największym spadku w Polsce widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Lokatę drugą wśród najmniej powszechnych form prawnych zajmuje OGÓLNOKRAJOWA REPREZENTACJA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG. Spadek ilości podmiotów, które w okresie 1-1 październik 2023 tak wybrały, nastapił o 0. Stanowi to 6% w porównaniu do liczby podmiotów, które wybrały najmniej popularną formę prawną.
Trzecie miejsce
Trzecią w tym zestawieniu najrzadziej wybieraną przez podmioty formą prawną jest teraz ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. Ubyło 0 podmiotów.
Formy prawne notujące największy spadek w Polsce za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Nazwy form prawnych
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
0
2
OGÓLNOKRAJOWA REPREZENTACJA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG
0
3
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
0
4
SPÓŁKA AKCYJNA
0
5
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
0
6
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0
7
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE
0
8
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
0
9
OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK MIĘDZYBRANŻOWY
0
10
STOWARZYSZENIE OGRODOWE
0

HISTORIA Które formy prawne w ostatnich miesiącach traciły najwięcej w Polsce?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakie formy prawne będą znikać wśród firm w Polsce?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info