4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Działalności gospodarcze, które w Polsce wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:41
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w Polsce, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu październik 2023 – 193 893 firmy.
Ta działalność ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Obecnie wykonuje ją 96 497 firm. Stanowi to 50% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Transport drogowy towarów prowadzona jest przez 86 416 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w Polsce – październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
193 893
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96 497
3
Transport drogowy towarów
86 416
4
Działalność związana z oprogramowaniem
80 263
5
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
68 972
6
Praktyka lekarska specjalistyczna
68 045
7
Działalność prawnicza
57 064
8
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
56 510
9
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
53 844
10
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
46 643

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w Polsce

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w Polsce

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: