4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-10-01 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Polsce obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:44
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-1 październik 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Polsce, na pierwszym miejscu od końca widzimy M7450B. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Polsce widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 95% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Uprawa ryżu. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Polsce za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
M7450B
0
2
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
0
3
Uprawa ryżu
0
4
Produkcja włókien chemicznych
0
5
Wydobywanie soli
0
6
Kolegia pracowników służb społecznych
0
7
Uprawa roślin włóknistych
0
8
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
0
9
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
0
10
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
0

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Polsce w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Polsce ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info