4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-01 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Polsce

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:43
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-1 październik 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w Polsce ich liczba zwiększyła się o 0.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 0, co stanowi 100% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Polsce za okres 1-1 październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
2
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
0
3
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
0
4
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
0
5
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
0
6
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
0
7
Działalność związana z oprogramowaniem
0
8
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
0
9
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
10
Pozostałe drukowanie
0

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Polsce w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Polsce

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info