4,911
Dziś Niedziela
2023-10-01

Zobacz, z jakich banków obecnie wycofują się firmy w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_bank_kłótnia_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-10-01 Banki w Polsce, w których maleje obecnie ilość obsługiwanych firm

Opis
Artykuł przedstawia banki, w których rachunki posiadają podmioty gospodarcze, będące czynnymi podatnikami VAT.
Informacje są pozyskiwane z tzw. białej listy podatników VAT, wprowadzonej 1 września 2019 roku przez Ministerstwo Finansów. Lista ta została stworzona, aby ułatwić przedsiębiorcom i urzędom weryfikację podmiotów rynku – czy są czynnym podatnikiem VAT oraz w celu potwierdzenia numeru rachunku bankowego. Ustawodawca przewidział sankcje za uiszczanie wpłat na rachunki bankowe niezarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
Rachunki posiadane przez podmioty gospodarcze możesz sprawdzić na stronie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-01 godz: 2:02:44
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 6984954
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3712171
Pierwsze miejsce
Jeżeli patrzymy na najrzadziej wybierane banki w Polsce, widać, że najbardziej zmniejszyła się liczba obsługiwanych firm w VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA. W okresie 1-1 październik 2023 notuje on spadek o 0 firm.
Analizując zestawienie, widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą.
Drugie miejsce
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE jest drugim najmniej powszechnym bankiem tego zestawienia. Ilość obecnie obsługiwanych firm zmniejszyła się o 0. Stanowi to 21% w porównaniu do banku, który odnotował największy spadek.
Trzecie miejsce
W trzecim banku z tego zestawienia, tj. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, ilość firm spadła o 0.
Banki notujące największy spadek w Polsce za okres 1-1 październik 2023

HISTORIA Z jakich banków odchodziło najwięcej firm w Polsce?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Z jakich banków odejdzie najwięcej firm w Polsce?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info